Giselli Monteiro

Giselli Monteiro
  • Birthday16 November, 1988
  • Zodiac:Scorpio
  • Fun Trivia:Giselli quit films to study architecture in Brazil.
  • Place of Birth:Brazil
  • Profession:Model, Actress