Akash-Shloka Wedding: Priyanka Chopra, Aishwarya Rai make a fabulous entry