Shah Rukh Khan

Shah Rukh Khan
  • Nickname:SRK, Badshah, King Khan, King Of Romance
  • Birthday02 November, 1965